O PROGRAMIE I PROCESIE

O PROGRAMIE I PROCESIE

     “Nowi męczennicy Rosji” – program Kościoła katolickiego w Rosji został zatwierdzony przez Konferencję biskupów katolickich Rosyjskiej Federacji 30. 01. 2002 r. Zadaniem, stojącym przed programem była praca nad przygotowaniem do beatyfikacji katolickich męczenników XX wieku z Rosji. W pierwszej kolejności należało zebrać dane o kandydatach do chwały ołtarzy, informacje i dokumenty o ich życiu i śmierci, a także o prywatnym kulcie, który istniał na całym świecie. Zgromadzone dokumenty zostały przedłożone kompetentnej władzy kościelnej, od której zależało oficjalne zapoczątkowanie procesu beatyfikacji. Proces otrzymał w Rzymie nazwanie „Causa Beatificationis seu Declarationis Martyrii Servorum Dei Eduardi Profittlich Archiepiscopi titularis Hadrianopolitani in Haemimonto Administratoris Apostolici Estoniensis, ex Societate Iesu et XV Sociorum” i został rozpoczęty 31. 05. 2003 r. Od tego czasu kandydaci otrzymali tytuł Sług Bożych.

     W dniu 17 stycznia 2014 г., w związku z tym, że proces Sługi Bożego Edwarda Profittlicha był przekazany do Estonii, Kongregacja po Kanonizacji Świętych wydała nowy dekret. I obecnie proces nosi nazwę «Sprawa o beatyfikacji albo ogłoszenia męczennikami Sług Bożych biskupa Antoniego Maleckiego, biskupa tytularnego Dionysiany, administratora apostolskiego Leningradu i jego 14 współtowarzyszy».